Nasza pracownia zajmuje się konserwacją zabytkowych dzieł sztuki i architektury. Korzystamy z doświadczenia dyplomowanych konserwatorów i techników z dziedziny konserwacji malarstwa, rzeźby i elementów architektonicznych. Współpracujemy z fachowcami różnych specjalizacji.

Przeprowadzamy kompleksowe konserwacje począwszy od specjalistycznych badań, przygotowania programów prac, realizacji prac po dokumentacje powykonawcze. Zajmujemy się także doradztwem i przygotowaniem wniosków o dofinansowania prac konserwatorskich.

Wybrane realizacje

Zobacz wszystkie realizacje
zwiń listę

2018,2019

Prace badawcze i konserwatorskie przy XIX wiecznych elementach wystroju budynku dawnego Sądu Krajowego w Raciborzu.

 • Rzeźba polichromowana – kierowanie pracami.
 • Elewacja – nadzór konserwatorski.
 • Polichromie ścienne – kierowanie pracami.

2018

Prace badawcze przy średniowiecznych i renesansowych polichromiach ściennych w kościele p.w. św. Józefa w Roztoczniku.


2017,2019

Konserwacja XIX wiecznych elementów wyposażenia kościoła w Imbramowicach.

 • Polichromowane i złocone, drewniane elementy architektoniczne – kierowanie pracami.
 • Malarstwo sztalugowe – kierowanie pracami.
 • Rzeźba drewniana, polichromowana i złocona – kierowanie pracami.

2017

Prace badawcze i konserwatorskie przy XVIII wiecznym wystroju Sali Kryształowej Pałacu w Zaborze.

 • Kompleksowa konserwacja wystroju: sztukaterie, elementy drewniane – kierowanie pracami.

2016

Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy renesansowej dekoracji sgraffitowej dworu w Międzylesiu.

 • Dekoracja sgraffitowa – prowadzenie prac.

2015-2019

Prace badawcze i konserwatorskie przy barokowych elementach wyposażenia Kaplicy pałacowej w Zastrużu.

 • Malarstwo sztalugowe – kierowanie pracami.
 • Rzeźba drewniana, polichromowana i złocona – kierowanie pracami.


2015,2018

Konserwacja XVI wiecznych polichromii ściennych w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Dobrocinie.

 • Polichromie ścienne – kierowanie pracami.

2015

Konserwacja drewnianej, polichromowanej elewacji XVII wiecznego Letniego Pawilonu na wodzie w krzeszowskim Betlejem.

 • Drewno polichromowane – kierowanie pracami.

2015

Konserwacja elementów XIX wiecznego wystroju kościoła p.w. św. Stanisława Bpa i Męczennika w Roztoce.

 • Rzeźba drewniana ,polichromowana i złocona – kierowanie pracami
 • Polichromie ścienne – kierowanie pracami.

2014,2017

Konserwacja elementów XIX wiecznego wystroju wnętrz gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

 • Polichromie ścienne – kierowanie pracami.
 • Polichromowane elementy architektoniczne – kierowanie pracami.

2013

Nadzór konserwatorski nad pracami we wnętrzu romańskiego prezbiterium kaplicy zamkowej w Sobótce Górce.

 

2013

Konserwacja polichromii ściennych w dawnych koszarach Regimentu Kirasjerów przy ul. Hallera we Wrocławiu.

 • Polichromie ścienne – kierowanie pracami.

2012

Nadzór konserwatorski nad pracami przy XIX wiecznym wystroju Głównej Sali Rozpraw budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

zwiń listę

Idea naszej pracy

W naszej pracy chodzi przede wszystkimo powstrzymanie nieustającego procesu rozpadu materii.

Mamy przy tym ten przywilej, że zajmujemy się materią uporządkowaną w sposób niezwykle piękny. Zajmując się zabytkowymi dziełami sztuki mamy możliwość dotykania szczególnych momentów twórczych, które zostały zamknięte w pięknych formach i dzięki temu trwają do dzisiaj.

Robimy wszystko by je ocalić i by mogły przetrwać dłużej.

Pracownia

Konserwacja zabytkowych dzieł sztuki jest złożoną dziedziną. To połączenie sztuk plastycznych, nauk humanistycznych i nauk ścisłych.

Malarstwo, rzeźba, elementy historii sztuki, fizyki, chemii, dendrologii, mikrobiologii i wielu innych. Każda konserwacja zabytkowego dzieła jest przedsięwzięciem wieloetapowym.

Zaczynamy od kwerendy, czasu spędzonego w bibliotekach i archiwach. Później przychodzi kolej na nauki ścisłe gdzie przyglądamy się strukturom materii. Dzięki wstępnym etapom badawczym, wiemy, co może danemu dziełu zaszkodzić i co musimy zrobić by zachować je w dobrej kondycji. Przystępujemy wtedy do kolejnego kroku. Tutaj kluczową rolę odgrywają zdolności manualne. Usuwamy nawarstwienia, powstałe przez lata zabrudzenia, przemalowania, zafałszowania. Czasem wydobywamy dzieła spod naprawdę grubych, kilkusetletnich pokładów historii. Odsłonięty oryginał utrwalamy i zabezpieczamy. Wzmacniamy osłabione struktury. Uzupełniamy ubytki i często rekonstruujemy brakujące fragmenty.

By przeprowadzić cały proces precyzyjnie i konsekwentnie łączymy wysiłki fachowców z wielu dziedzin.