Rozwój technik badawczych daje nam dziś ogromne możliwości. Od podstawowej analizy w świetle UV albo podczerwonym po błyskawiczne określanie pierwiastków i związków chemicznych z użyciem fluorescencji rentgenowskiej czy spektrofotometrii.

Możemy sięgać po datowanie radiowęglowe albo dendrologiczne. Dzięki współczesnym technikom analitycznym docieramy do szczegółów techniki, odkrywamy tajemnice dzieła. Badania analityczne wykonujemy samodzielnie lub we współpracy ze specjalistycznymi laboratoriami. W pracach badawczych wykorzystujemy: fotografię dokumentacyjną, fotografię analityczną w świetle VIS UV IR, rentgenografię, mikroskopię optyczną i fluorescencyjną, fluorescencję rentgenowską, spektrofotometrię, dendrochronologię, datowanie radiowęglowe.