Zajmujemy się konserwacją dzieł malarskich na podłożach płóciennych i drewnianych.

Po usunięciu przemalowań czy pociemniałych werniksów staramy się zapewnić stabilność warstw oryginalnych. Po wykonaniu koniecznych zabiegów technicznych jak dublowanie nośników płóciennych czy stabilizacja podłoży drewnianych uzupełniamy grunty, warstwy malarskie i nanosimy zabezpieczające werniksy. Szczególną uwagę przykładamy do precyzji wykonywanych zabiegów i trwałość zastosowanych materiałów.