Prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych wymagają uzyskania pozwolenia wystawianego przez odpowiedni Urząd Konserwatorski na podstawie Programu prac konserwatorskich sporządzonego dla konkretnego obiektu.

W ramach współpracy zajmujemy się przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej pozwalającej dopełnić wszelkich formalności urzędowych. Doradzamy także w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich. Posiadamy uprawnienia zawodowe wymagane przez Ustawę o ochronie zabytków.